Minerva

Pni

Pni

PNI is een wetenschap die de relatie onderzoekt tussen de psyche, het zenuwstelsel en het immuunssysteem. Het immuunsysteem is te vergelijken met een balans. De balans blijft in evenwicht als de belastingfactoren de belastbaarheid niet overtreden.

Gezondheid en ziekte zijn van alle tijden. Altijd is gezocht naar manieren om gezond te blijven en om mensen beter te maken. In de oudheid werden lichaam en ziel als eenheid gezien. Dat betekent dat lichamelijke klachten werden gezien als een uiting van de geestelijke toestand en andersom. Pas in de 17e eeuw kwam er een strikte scheiding tussen lichaam en geest. De geest werd het thema van de kerken en de filosofen. Het lichaam werd het thema van de wetenschappers. De Amerikaanse psycholoog Ader legde de basis voor een nieuwe wijze van medisch handelen, gebaseerd op deze eeuwenoude visie en sinds de tachtiger jaren van de vorige eeuw weer toegepast.

In de PNI gaat men ook uit van de eenheid van de mens. Verschillende medische vakken worden met elkaar verbonden om van daaruit meer inzicht te krijgen in het functioneren van het menselijk lichaam en het ontstaan van ziektebeelden. Er is een wisselwerking tussen organen en orgaansystemen d.w.z. dat een verstoring in een bepaald orgaan problemen kan geven in een ander orgaan. Daarnaast is er ook een wisselwerking tussen de mens en de omgeving waarin hij leeft. Zo hebben bijvoorbeeld stress, voeding, beweging en milieufactoren een directe invloed op het functioneren van het lichaam. Zo heeft men bijvoorbeeld aangetoond, dat overmatige stress een negatieve invloed heeft op ons immuunsysteem en kan een niet goed functionerende darm gewrichtsklachten geven, een allergische reactie of depressieve gevoelens veroorzaken.

Ziekte heeft volgens deze visie altijd een aantal oorzaken:

een biologische oorzaak (bijv. erfelijkheidsfactoren, virussen en bacteri├źn)
een psychologische factor (bijv. stress of problemen met de eigen persoonlijkheidsstructuur)
een sociale factor (bijv. gezinsproblemen of de werksituatie)
lifestylefactoren (bijv. verkeerde keuze van voeding, te weinig of te intensief bewegen)
Essentieel is het begrip van het ontstaansmechanisme van een ziekte om van daaruit volgens wetenschappelijke inzichten naar een oplossing te zoeken.

De meest directe verbinding tussen de buitenwereld en de inwendige mens geschiedt via de voeding. Daarom hechten we groot belang aan een goede evenwichtige voeding om alle cellen van ons lichaam van de juiste voedingsstoffen te voorzien. Indien nodig aangevuld met orthomoleculaire middelen. (Zie orthomoleculaire therapie).

terug

Copyright © Minerva. All rights reserved.